Browsing Tag

นายกิตติ มานะคงตรีชีพ

เอไอเอ ประเทศไทย ตอบรับชีวิตยุคดิจิทัล เปิดบริการออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวบริการออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการส่งมอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า…