Browsing Tag

นายภานิต ภัทรสาริน

ธ.ก.ส. เปิดเวทีเชื่อมโยงธุรกิจรวบ

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเชื่อมโยงธุรกิจรวบรวมผลไม้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและการตลาด SME…