Browsing Tag

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

ออมสิน “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องธนาคารออมสินเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม…