Browsing Tag

บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม

กคช.พม. นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2563 นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง) ชูความเข้มแข็งในการบริหารชุมชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม…