Browsing Tag

ประกันภัยรถ

ทศวรรษใหม่ บริษัทกลางฯ เปิดศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ThaiRSC และช่องทางบริการผ่าน Line…

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 2564 ในการให้บริการประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน” โดยยึดหลักการดำเนินงานผ่าน 4…

คปภ. ขับเคลื่อน “ปากช่องโมเดล” เปิดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.”

จัดคาราวานรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจตามกรมธรรม์ประกันภัยรถ พ.ร.บ. ให้ชาวนครราชสีมา พร้อมขับเคลื่อน “ปากช่องโมเดล” เป็นต้นแบบกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เจ้าของรถ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ…