Browsing Tag

ประธานมูลนิธิธรรมดี

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ…

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี…