Browsing Tag

ปรียเวท โลจนานนท์

“เปิดตัวเจ้าของธุรกิจโรงงานผู้ผลิตระบบมอเตอร์ประตูรีโมท แห่งเดียวในประเทศไทย” …

จากประตูรีโมทนำเข้ากลายมาเป็นผู้ผลิตระบบมอเตอร์ประตูรีโมท แห่งเดียวในประเทศไทย บริษัท ธัญญผลวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เปิดมาแล้ว 22 ปี ปีนี้เป็นปี ที่ 23…