Browsing Tag

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทีเอ็มบีส่งมอบเงินจากการบริจาคคะแนน WOW ของลูกค้า ให้สภากาชาดไทย และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทีเอ็มบี โดย นางสาวสรรค์ดารา สิงห์ทอง หัวหน้า บริหารโซลูชันลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลูกค้าธนาคารส่งมอบเงินบริจาคจากโครงการแบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม WOW เปลี่ยนคะแนน WOW เป็นเงินบริจาค (ทุก 1…