Browsing Tag

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยมอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อเครื่อง Oxygen…

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ตระหนักถึงความยากลำบากของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว…

แอมเวย์คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2563’

แอมเวย์ประเทศไทย นำโดยตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 ” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2020)…

แอมเวย์รับรางวัล “องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับโกลด์”

จากผลความสำเร็จของโครงการฟาร์มสุขภาพของหนูทำให้ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2562” ในระดับ โกลด์ (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition…

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย สานต่อเด็กไทยให้ได้รับโภชนาการที่ดี

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยเผยความสำเร็จ โครงการ  “ฟาร์มสุขภาพของหนู” สานต่อเด็กไทยให้ได้รับโภชนาการที่ดี ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่ง ปัจจุบันทุพโภชนาการหรือภาวะขาดสารอาหารในเด็กยังคงเป็นปัญหาสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก…