Browsing Tag

ระบบประกันภัย

กองทุนประกันชีวิต จ่ายเงินคืน “เขาทราย แกแล็คซี่” ร่วม 2 แสนบาท

จ่ายคืนแล้ว “เขาทราย แกแล็คซี่” รับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิต หลังจากทำประกันฯ ไว้แล้วขาดส่งเบี้ยประกันเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ร่วม 2 แสนบาท นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต…