Browsing Tag

ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร

ออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ธนาคารออมสิน เร่งออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด โดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่…