Browsing Tag

วิชชุดา ไตรธรรม

กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 68 ปี

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส…

ทิพยประกันภัย กราบถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล 71 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย เข้ากราบถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาส อายุครบรอบ 71 ปี ณ…

ทิพยประกันภัย มอบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับ…

วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR ทิพยประกันภัย มอบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระพุทธเจ้าหลวง) ให้กับ พ.ต.ท.อนันต์ วรสาตร์…

ทิพยประกันภัย มอบสิริมิ่งมหามงคล “ปฏิทินพระพุทธเจ้า 3 พระองค์”

คุณวิชชุดา  ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภกิจ  จิตร์เพิ่มพูลผล รก.ผอ. ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย มอบ “ปฏิทินพระพุทธเจ้า 3 พระองค์” ซึ่งเป็นองค์พระประธานใน วัดเล่งเน่ยยี่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้แก่ คุณทนง…

ทิพยประกันภัย นำคณะครู-อาจารย์ ร่วมโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 11”

ตามรอยเสด็จทางชลมารคครั้งแรก ของ ร.9 เยือนอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ วิถีชีวิตริมคลอง ล่องเรือ ชมหิ่งห้อย จ.สมุทรสงคราม นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย…