Browsing Tag

สมาคมสหภาพคนพิการดอนเมือง

เมืองไทยประกันชีวิต มอบหมวกนิรภัยในโครงการ “คุ้มครองอุ่นใจกับเมืองไทยประกันชีวิต”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)…