Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สหพัฒนพิบูล

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ ส่งมอบคณะนิเทศฯ จุฬาฯ

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ส่งมอบห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ที่มีการปรับปรุงใหม่ให้มีความสวยงามและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ   นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด…