Browsing Tag

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ลดปัญหาอาชญากรรม…

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง…

สตช. ผนึก การเคหะแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน

การเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ การเคหะแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับการเคหะแห่งชาติ…

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (ช่วยเหลืองานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) เป็นประธานเปิดการสัมมนาชุดปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ…

ออมสิน ช่วยบรรเทาภาระหนี้สินข้าราชการตำรวจ

ธนาคารออมสิน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ…

ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ MOU “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ พร้อมออก 4 มาตรการ…