Browsing Tag

สำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ติดตามต่อเนื่อง กรณีรีสอร์ทหรูแสมสาร ยืนยัน ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามความคืบหน้ากรณีกองทัพเรือสั่งรื้อถอนรีสอร์ทหรูบนเขา ในพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พบการก่อสร้างโดยไม่ยังไม่ได้ผ่านความยินยอมให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุ และอยู่ในจุดอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์การทหาร เผย…

คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ เตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA

เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังชาว คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ เพิ่มการมีส่วนร่วม ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…