Browsing Tag

สู้โควิด-19

ตั้งการ์ดสูงสู้โควิด-19 แอมเวย์แนะนำ “เพอร์ซู แซนิไทเซอร์ แฮนด์ เจล”…

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้ทุกคนต้องตั้งการ์ด ดูแลสุขภาพ รักษาความสะอาดกันมากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่แค่การดูแลตัวเอง แต่รวมไปถึงการดูแลคนรอบข้าง…