Browsing Tag

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท. ที่ 1 องค์การมหาชน “โปร่งใส”

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)…

อพท. จับมือ สพฉ. ยกระดับมาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

อพท. ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จับมือ สพฉ. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คุณภาพบุคลากรและการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หวังสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืน…

‘อธิคุณ’ นำ อพท. ขึ้นองค์กรประสิทธิภาพสูง ยกระดับบุคลากร-หารายได้-สร้างความมั่นคง  

‘นาวาอากาศเอก อธิคุณ’ ประกาศ นำ อพท. ขึ้นเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง (High performance Organization) สร้างผลงานเด่น เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด ‘รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา’ ประเดิมยกระดับบุคลากรขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์และวางแผน…

อพท. เตรียมผลักดันช่องทาง อี-คอมเมิร์ช เสริมแกร่งสินค้าชุมชน

ผู้อำนวยการ อพท. มอบทุกสำนัก ปรับแผนเน้นสร้างโครงการที่ช่วยเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบที่ 2 ล่าสุดเตรียมศึกษาโครงการพัฒนาช่องทางส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่พิเศษในรูปแบบของ อี-คอมเมิร์ช…

“พิพัฒน์” ส่งมอบแผนพัฒนา 14 ชุมชนใน 3 จว.ใต้ มอบ อพท. ลุยต่อด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

“พิพัฒน์” ส่งมอบแผนการพัฒนาต้นแบบ 14 ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบ อพท. ลุยต่อเร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย SHA หวังใช้การท่องเที่ยวสร้างสันติสุข กระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล นายพิพัฒน์…

อพท. นำร่องเปิดตัว 10 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แดนอีสานใต้

อพท. ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำร่องเปิดตัว 10 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน 3 จังหวัดแดนอีสานใต้ หวังใช้การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน เล็งขยายผลปี 64 พัฒนาเพิ่มอีก 5 กิจกรรม เพื่อครอบคลุม 5…