Browsing Tag

อาสาสมัครดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

“สมาคมประกันชีวิตไทย” ร่วมสนับสนุน “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท แก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 12 หน่วยงาน…

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมอบแก่กลุ่มอาสาดับไฟป่า…

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัครดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35,000 คน…