Browsing Tag

เคทีบี ลีสซิ่ง

“เคทีซี” รุกสู้ศึกธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน เตรียมทุ่มกว่า 594 ล้านบาท ซื้อหุ้น เคทีบี…

เคทีซีเผยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เคทีซีเข้าซื้อหุ้นสามัญของเคทีบี ลีสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ในสัดส่วน 75.05% จากธนาคารกรุงไทย ด้วยมูลค่าการลงทุน 594.396 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต…