Browsing Tag

ไทยโอบายาชิ

ท่อเอสซีจี ยกระดับมาตรฐานท่อพีวีซี นำร่อง มอก.ใหม่ รายแรกในประเทศไทย

ท่อเอสซีจี ผู้นำด้านระบบท่อพีวีซีในประเทศไทยและอาเซียน นำร่องเป็นรายแรกออกผลิตภัณฑ์ท่อ ที่ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีสะอาด สอดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่สำหรับท่อพีวีซีในประเทศไทย…