Browsing Tag

AIS PLAYGROUND @ PSU

AIS จับมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค

เอไอเอส ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการศึกษา และร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล “AIS PLAYGROUND @ PSU” เป็น…