Browsing Tag

BAM

BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย โครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10…

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย โครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)…

BAM รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566”

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี…

BAM รับรางวัลหนังสือชมเชยผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ประจำปี…

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี พร้อมรับรางวัลหนังสือชมเชยผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้…

BAM มอบเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด เพื่อประเมินและฟื้นฟูผู้ป่วย หลังหายจากโควิด-19 ให้แก่…

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเครื่องตรวจสมรรถภาพของปอดชนิดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์…

BAM สนับสนุนโรงเรียนวัดกาญจนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด…

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน นางวนิดา ณ สุโหลง ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท…

BAM เดินหน้าโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ปีที่ 11 มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยเฉพาะทาง…

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก พร้อมพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM…

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส…

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน นางวนิดา ณ สุโหลง ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต…

BAM จัดโครงการ BAM for Thai Heroes ตอบแทนฮีโร่ของคนไทย BAM จัดงาน ESG Day 2023…

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดงาน BAM ESG DAY 2023 เป็นปีแรก ภายใต้ชื่องาน Growing Sustainable Together "ก้าวไปด้วยกัน... อย่างยั่งยืน" นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

BAM เดินหน้าโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ปีที่ 11 มอบเตียงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้สูงวัย…

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเตียงไฟฟ้า ซึ่งสามารถชั่งน้ำหนัก พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ และเอ็กซ์เรย์ได้  …

BAM มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต…

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมจัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตพื้นที่สถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน…