Browsing Tag

Citizen of Love by Siam Piwat x โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง

ออมสิน ผนึก สยามพิวรรธน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat x โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน ซึ่ง ธนาคารได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์…