Browsing Tag

CSR

ทิพยประกันภัย ส่งคาราวานน้ำใจ TIP Smart Assist  มอบน้ำดื่มทิพย…

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณโกสนธ์ พิศภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน พร้อมทีม TIP Smart Assist ลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกกรณีรถเสียในเบื้องต้น อาทิ เติมลม เปลี่ยนยาง…

การเคหะแห่งชาติ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ…

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการให้ โดยเฉพาะการให้โลหิตเพื่อสำรองอย่างเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ จึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนายจักรกริช ชีวนันทพรชัย…

ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ยานนาวา…

นายณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสาวศิรนุช โรจนเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย นางขนิษฐา นิโครวนจำรัส…

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรม CSR ปล่อยปูม้าลงสู่ทะเล ณ หาดนภาธาราภิรมย์ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมด้วยบุคคลากรกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และส่งเสริมโครงการจิตอาสา ปล่อยปูม้าลงสู่ทะเล ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง…

เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อ “โครงการแสงแก้วผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ”…

เมืองไทยประกันชีวิต และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานต่อโครงการแสงแก้วเพื่อการผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8…

รฟฟท.จัดกิจกรรม CSR ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดกิจกรรม CSR ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่…

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ “รณรงค์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100%” จ.สุราษฎร์ธานี

นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วย นายสุกันต์ เดชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ…

วิริยะประกันภัย ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนวัดพระบาทน้ำพุ

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี รับมอบปัจจัย จำนวน 1,037,277  บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ…

ธอส. จับมือ ก.คลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สร้างและส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ผ่านโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพที่เหมาะสม…