Browsing Tag

Deal of the Year

“ทรีนีตี้” คว้ารางวัล Deal of the Year ด้านการระดมทุน จากงาน SET Awards 2020

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด รับรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year ด้านการระดมทุน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้กับ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) โดยมี…