Browsing Tag

Halloween

MEA พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า ในช่วงเทศกาลฮาโลวีน ตลอด 24 ชั่วโมง

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ห่วงใยประชาชน แนะนำเข้าร่วมกิจกรรมฮาโลวีนที่จัดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุข ไม่เข้าร่วมในพื้นที่แออัด พร้อมกันนี้…