Browsing Tag

ICON REM Lite

ไอคอน เฟรมเวิร์ค เปิดตัว “ICON REM Lite”…

“ไอคอน เฟรมเวิร์ค”ผู้พัฒนาระบบ Real Estate Management Platform ครบวงจรและเป็นผู้ดูแลระบบใหักับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่าครึ่งในเมืองไทย โดย ซีอีโอ “คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร”…