Browsing Tag

Insurance Regulatory Sandbox

บอร์ด คปภ. เห็นชอบร่างประกาศ Sandbox ฉบับใหม่ เตรียมประกาศใช้เต็มรูปแบบ

บอร์ด คปภ. ยกระดับโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุน การให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย ผ่านร่างประกาศ Insurance Regulatory Sandbox เตรียมประกาศใช้เต็มรูปแบบต่อไป ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ…