Browsing Tag

Virtual Desktop Infrastructure

“ไทยประกันชีวิต” พัฒนารูปแบบการทำงาน ตอบไลฟ์สไตล์ยุค New Normal เต็มรูปแบบ

“ไทยประกันชีวิต” สร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ นำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพการทำงานของบุคลากรทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย รับวิถี New Normal สามารถทำงานทั้ง Work from Home หรือทำงานนอกสถานที่แบบ Anywhere - Anytime…