เดลต้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ “Driving Toward Standardization and Innovation” ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความมั่นใจและรับรองมาตรฐานระดับสากลและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในตลาดโลก

เดลต้าเข้าร่วมงานดังกล่าวพร้อมกับตัวแทนจากบริษัท อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่มีการดำเนินงานในประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากภาครัฐและภาควิชาการ โดยงานครบรอบของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เดลต้าได้มีโอกาสร่วมจัดแสดงโซลูชั่นการชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าเดลต้ารุ่น AC Mini Plus สำหรับการชาร์จไฟภายในบ้าน และเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าแบบเร็ว DC

โดยภายในงานคุณกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้เน้นย้ำถึงความสามารถของเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าของเดลต้าซึ่งช่วยรองรับการใช้ยานยนต์ปลอดมลพิษสำหรับเมืองต่างๆ ในประเทศไทยที่ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ในฐานะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของไทย เดลต้าสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของเดลต้าเป็นแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นอัจฉริยะ ดังที่มุ่งมั่นปฏิบัติตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า