คปภ. จัดทัพใหญ่ Insurance Mobile Unit ส่งท้าย “คปภ. เพื่อชุมชนปี 4”

ลงพื้นที่เติมความรู้ประกันภัยให้ชุมชนบ้านปางห้า จัดคาราวาน CSR “ร่วมใจต้านภัยหนาว ปันอุ่น ปันอิ่ม ให้พี่น้องชาวเหนือ” ด้วยการส่งมอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยพืชผล – ผลไม้ท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการของชาวชุมชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ผู้จัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ผู้แทนกองทุนประกันวินาศภัย ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย กว่า 10 บริษัท ลงพื้นที่ชุมชนบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบ Insurance Mobile Unit ตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยในแขนงต่างๆ เชิงรุกให้แก่ประชาชนในชุมชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “เหนือสุดใต้ ตะวันออกสุดตะวันตก”

โดยมีการลงพื้นที่ใน 5 ชุมชน ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันตก ชุมชนบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ชุมชนบ้านวังหอน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และครั้งที่ 5 ภาคเหนือ ชุมชนบ้านปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การลงพื้นที่เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกให้แก่ประชาชนในชุมชนภาคเหนือครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งสุดท้ายของโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุข ความอบอุ่น และเป็นการส่งท้ายโครงการฯ ในซีซั่นนี้ สำนักงาน คปภ. จึงร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัดคาราวาน CSR “ร่วมใจด้านภัยหนาว ปันอุ่น ปันอิ่ม ให้พี่น้องชาวเหนือ” ด้วยการส่งมอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพี่น้องชุมชนภาคเหนือ ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับการลงพื้นที่ชุมชนบ้านปางห้าในครั้งนี้ คณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านปางห้า ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีฐานการเรียนรู้หลัก คือ ฐานเรียนรู้การทำกระดาษสา ซึ่งปัจจุบันโรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ ได้มีกิจกรรมเด่นให้กับวงการผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ สปามาร์คหน้าใยไหมทองคำที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี้ยังมีฐานเรียนรู้บ้านเทียน ฐานเรียนรู้บ้านตีมีด ฐานเรียนรู้บ้านเกษตรอินทรีย์ ฐานเรียนรู้บ้านหยก ฐานเรียนรู้บ้านจักสาน ฐานเรียนรู้สถานีบ่มใบยา

โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ที่นำความรู้ในเรื่องของการประกันภัยถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการประกันภัยพืชผล อันจะเกิดประโยชน์ต่อชาวชุมชนบ้านปางห้า ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้บริหารความเสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนต่อไป

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. ได้เข้าเยี่ยมชาวชุมชนด้วยการเคาะประตูบ้าน เพื่อรับฟังสภาพปัญหา และความต้องการด้านประกันภัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของชาวบ้านในชุมชนปางห้า

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย นำระบบประกันภัยส่งถึงประตูบ้านชาวชุมชนในรูปแบบ Insurance Mobile Unit หรือศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคลื่อนที่แบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยอย่างยั่งยืน”

เลขาธิการ คปภ.