คนอีเวนต์เตรียมผงาด TCEB (ทีเส็บ) สร้างมาตรฐานรองรับธุรกิจไมซ์หลังพิษโควิดคลี่คลาย

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB: Thailand Convention and Exhibition Bureau) ร่วม 2 สมาคมระดับโลก สมาคมมืออาชีพด้านการจัดประชุมนานาชาติ (MPI) และสมาคมวิชาชีพการจัดการการประชุม (PCMA) จัดโปรแกรมอบรม 2 โครงการ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระดับนานาชาติ (DES) และนักออกแบบอีเวนต์ระดับนานาชาติ (CED) เร่งเติมเต็มศักยภาพมาตรฐานผู้ประกอบการไทย รองรับรูปแบบการจัดอีเวนต์สมัยใหม่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ หลังสัญญาณดี มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั่วโลก คาดธุรกิจไมซ์ (MICE) กลับมาอีกครั้ง

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ทำให้อุตสาหกรรมอีเวนต์-ท่องเที่ยวที่ข้องเกี่ยวกับการจัดการประชุมขององค์กร การจัดประชุมในประเทศและข้ามประเทศหยุดชะงัก รวมถึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการใช้ดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ประกอบกิจการและกำลังแรงงานในธุรกิจนี้แต่ปัจจุบันเริ่มมีการกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปนานาประเทศรวมถึงไทย ที่มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อด้านเศรษฐกิจและตลาดไมซ์

ที่ผ่านมา การจัดอีเวนต์ยังคงดำเนินไปได้เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากออฟไลน์สู่ออนไลน์มากขึ้น โดยหลังมีการฉีดวัคซีน พบว่าโอกาสในการจัดงานอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆ เริ่มจะกลับมา และมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศมีการขับเคลื่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งระบบ ecosystem ในตลาดไมซ์ (MICE) กลุ่มผู้จัดงาน ผู้ให้บริการสถานที่จัดงาน โรงแรม และขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มกลับมาดี แต่ไม่มีอะไรที่แน่นอน ดังนั้นคนในธุรกิจไมซ์ จึงต้องเพิ่มทักษะตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

นางอรชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา พฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนไปจากสถานการณ์บังคับทำให้ทุกๆ คนต้องนำเอาเครื่องมือด้าน Digital Meeting มาปรับใช้กันมากขึ้น รวมถึงความต้องการการจัดงานที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิม แต่ยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมาเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นในนาม TCEB (ทีเส็บ) ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

จึงใช้โอกาสช่วงที่เริ่มมีการผ่อนปรนและคนผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 ร่วมมือกับ 2 สมาคมระดับโลก คือ สมาคมวิชาชีพการจัดการการประชุม (PCMA: The Professional Convention Management  Association) และสมาคมมืออาชีพด้านการจัดประชุมนานาชาติ (MPI: Meeting Professionals International) จัดอบรม 2 โครงการ เติมเต็มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย เร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระดับนานาชาติ ในโปรแกรม The Digital Event Strategist (DES) และนักออกแบบอีเวนต์ระดับนานาชาติ ในโปรแกรม Certified Event Designer (CED) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรประกาศความสำเร็จ ซึ่งทั้งสองโปรแกรมจะช่วยสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์การจัดงานไมซ์ของผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัลในระดับโลก รวมถึงความคิดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ และเป็นความหวังใหม่ของประเทศชาติในอนาคต

นางอรชร กล่าวทิ้งท้ายว่า “นอกจากนี้ในปลายเดือนมีนาคม 2564 TCEB (ทีเส็บ) จะมีการจัด E-learning ในกลุ่มตลาดไมซ์ เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย สามารถเข้าเรียนพร้อมรับประกาศนียบัตรสะสมชั่วโมงเรียน (Credit Bank) เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์และผู้ที่สนใจในการ Re-Skill และ Up-Skill ของตนเอง ซึ่ง TCEB มองว่า แนวโน้มธุรกิจต้องการนำเครื่องมือด้าน Digital Marketing มาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นๆ แต่บริษัทในประเทศอาจจะมีทั้งไวบ้าง ช้าบ้าง ดังนั้น TCEB จึงวางแผนจะมีการสอนหลักสูตรด้าน Digital Event ส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุด ส่งเสริมให้มีการจัดงานไมซ์ในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น และพร้อมเปิดรับโอกาสในการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ เมื่อมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป” 

นับเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนเตรียมความพร้อมรับสิ่งที่ดีในอนาคตได้อย่างมั่นคงทีเดียว