เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าว จัดโครงการช่วยเหลือชาวบ้าน ”มอบข้าวถุง พยุงชีวิต” ช่วงวิกฤตโควิด 19 ระลอกใหม่

พระมหาเขมานันทน์ ปิยสีโล ( แสนดวง) ปธ.9 นธ.อก พธบ. ปทศ. เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เจ้าคณะเขตลาดพร้าว และ พระปลัดสมศักดิ์ ญาณสาโร( ศุภฤกษ์ภพล) ( นธ.เอก ปริญญาตรี พธบ. ปสศ. ปทศ.) ประชาสัมพันธ์วัดลาดปลาเค้า ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ร่วมจัดโครงการช่วยเหลือชาวบ้านในยามวิกฤตจากโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ภายใต้โครงการ “มอบข้าวถุง พยุงชีวิต” อย่างต่อเนื่อง “ให้ความอิ่มท้อง เพื่อพี่น้องในยามยาก แบ่งปันความอิ่มเพื่อรอยยิ้มในความลำบาก น้ำใจจากผู้ใจบุญ เกื้อหนุนให้เป็นสุข” โดยการแจกข้าว ถุงละ 5 กิโลกรัม ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน และชาวบ้านที่เดือดร้อนสามารถไปรับถุงบริจาคได้ทุกวัน

โครงการในครั้งนี้ โดยมี พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผอ.สุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผอ.เขตลาดพร้าว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อย่างไรก็ดี พระมหาเขมานันท์ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีการสานโครงการ “มอบข้าวถุง พยุงชีวิต” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้ประชาชนที่ลำบากในการดำเนินชีวิต ได้มาลงทะเบียนเพื่อรอรับข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่แจกโดยให้มารับที่วัด รวมถึงผู้ป่วย ติดเตียง คนชราและคนยากจน คนอนาถาและไร้ที่พึ่ง สามารถมารับบริจาคได้ทุกวัน

ท่านใจบุญสามารถเข้าร่วมบุญในโครงการนี้ได้โดยการจัดซื้อข้าวสารถุงละ 100 บาท หรือจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วนำมาถวายที่วัดที่ศาลาถวายสังฆทาน วัดลาดปลาเค้า

อานิสงส์ของการถวายข้าวสาร จะส่งผลให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนในทุกภพทุกชาติ และเชื่อว่าเป็นการแก้กรรมเก่าหนี้กรรมเก่า ทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวมั่นคง ทุกคนรักและสามัคคีกัน

เจ้าของกิจการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้มาร่วมบุญโรงทานแจกข้าวสาร ติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง เบอร์ 085-1284459