ธ.ก.ส. สนับสนุนน้ำดื่มและผ้าเย็นให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา

นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มตรา ธ.ก.ส. จำนวน 9,600 ขวด และผ้าเย็นจำนวน 1,000 ผืน ให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รองรับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี