ยูนิไทย ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย โลจิสติคส์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย คลังสินค้า จำกัด นำโดย ชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล ผู้อำนวยการฝ่ายชิปปิ้งและโลจิสติคส์ ประจำประเทศไทย (ที่ 6 จากขวา) นุชนาถ ปรุงรุ่งเรืองเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กา พร้อมด้วย พนักงานยูนิไทยโลจิสติคส์ และยูนิไทยคลังสินค้า มอบสิ่งของที่จำเป็น อาทิ ชุด PPE, หน้ากากอนามัยทางการแพทย์, Face Shield, แอลกอฮอลล์เจล และ ถุงมือยาง เพื่อนำไปใช้งานและเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงรุนแรง และส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี แพทย์หญิงภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง นางกองเพชร อิ่มใจ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล และ นายกานท์ หลักแหลม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ