พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำในการเคียงข้างสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนไทย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) ผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยมุ่งสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้การสนับสนุนให้ผู้คนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของตัวเอง และครอบครัวในช่วงสถานการณ์อันยากลำบากนี้เป็นสิ่งสำคัญ

โดยผลกระทบด้านสุขภาพจิตจากการล็อคดาวน์ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ จากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) พบว่าอัตราความเครียดและความวิตกกังวลของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่สูงขึ้นตามมา พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความต้องการในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและได้มอบความช่วยเหลือต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา และเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมการทำ Meme และ GIF ที่มีเนื้อหาสนุกสนาน เพื่อช่วยสร้างความเบิกบาน และส่งความสุขในช่วงสถานการณ์อันยากลำบาก แต่ไม่ได้เพิกเฉย หรือละเลยต่อสภาพความเป็นจริงที่ทุกคนต้องเผชิญ การทำงานจากที่บ้านอาจทำให้ผู้คนรู้สึกเหงา เครียดกับสุขภาพ และรู้สึกโดดเดี่ยว แคมเปญ Meme จากพรูเด็นเชียล จึงมีความคาดหวังที่จะสนับสนุนให้คนไทยได้รู้สึกและมีการพูดคุยในเชิงบวกอันเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยปราศจากความกังวล

เพิ่มเติมในส่วนของการช่วยเหลือให้คนไทยต่อสู้กับสถาการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดตัวแคมเปญ ‘We DO More’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘We DO Well Together’ เพื่อมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่คนไทย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังคำนึงถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก จากการเก็บตัวอย่างของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีคนไทยกว่า 6,689 ราย ที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จึงได้มอบประกันไข้เลือดออก PRUDengue ที่ให้ผลประโยชน์วามคุ้มครองที่ครอบคลุม พร้อมจ่ายตั้งแต่ 20,000 บาท เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก และอีก 50,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตทุกกรณี1, 2 และเพิ่มอีก 50,000 บาท หากการเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากโรคไข้เลือดออก3 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับความคุ้มครองจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ถือครองกรมธรรม์ของพรูเด็นเชียลที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 60 ปี โดยจำกัดจำนวนท่านละ 1 สิทธิ์ โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดย Pulse by Prudential เป็นแอปพลิเคชันด้านสุขภาพรูปแบบดิจิทัลและเป็นบริการแรกในภูมิภาคที่ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้บริโภค ด้วยเครื่องมือประเมินผลในตัวผ่านระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ AI และนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ แอปฯ จึงทำหน้าที่เสมือนเพื่อนคู่ใจในด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1621 หรือทางอีเมล์ hotline@prudential.co.th

 

1 ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

2 ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา

3 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน