เจอเนสส์ โกลบอล รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่นด้านกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในงาน AMCHAM CSR Excellence Awards 2021

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันกับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards (Silver) 2021 โดยนายไมเคิล ฮีท อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายเกร็ก หว่อง ประธานหอการค้าฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมอบรางวัลออนไลน์ พร้อมยกย่องบริษัทเหล่านี้ที่ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยมีทั้งหมด 87 บริษัท ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้