ซิกน่าประกันภัย ส่งต่อคอมพิวเตอร์มือสองสู่น้องๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ (วัดดงละคร) จ.นครนายก สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์การศึกษา

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม ส่งมอบคอมพิวเตอร์มือสองสภาพสมบูรณ์ที่เคยใช้ในสำนักงานของซิกน่า ประเทศไทย จำนวน 154 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์(วัดดงละคร) จังหวัดนครนายก โดยมีพระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ และน้องๆ นักเรียนเป็นผู้รับมอบ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์(วัดดงละคร) ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของพระนักพัฒนา พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ที่ว่า  ถ้าหากจะพัฒนาวัดและชุมชนควรต้องทำให้สองฝ่ายร่วมมือกัน และทำให้คนในชุมชนที่ห่างไกลวัด กลับมาผูกพันอยากเข้าวัดและมอบโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสในสังคมกลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ เพื่อเปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้เด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนและหมดโอกาสทางการศึกษาได้เล่าเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของซิกน่า ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทพลังใจและพลังกายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก ตลอดจนคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

คอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 154 เครื่อง ที่ซิกน่าส่งต่อให้กับน้องๆ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักของซิกน่า ประเทศไทย ที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ปลดระวางตามนโยบายของบริษัท และเพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและเพื่อสอดคล้องแนวคิด Zero Waste หรือ “แนวคิดขยะเหลือศูนย์” ที่เป็นแนวทางในการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือน้อยที่สุด หรือเหลือศูนย์ โดยยึดหลัก Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่หรือส่งต่อให้ผู้อื่น ซึ่งซิกน่าเล็งเห็นว่านักเรียนของโรงเรียนวัดดงละครควรมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และนำไปใช้ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลัย

ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ https://www.cigna.co.th