Browsing Tag

มอบโชค

ธ.ก.ส. จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดทั่วประเทศ มูลค่ารวมกว่า 590 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ออมเงิน ภายใต้แนวคิด…

กคช. มอบโชค จับ แจก จริง!! ครั้งที่ 2

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจับสลากรางวัลโปรโมชั่นลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรการ 0.01 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,616 รางวัล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโอนกรรมสิทธิ์…