Take a fresh look at your lifestyle.

“บ้านสวนสุขใจกับการสร้างรายได้ในครอบครัว” ตอบโจทย์ยุค New Normal

BAM จัดงาน “บ้านสวนสุขใจกับการสร้างรายได้ในครอบครัว” ตอบโจทย์ยุค New Normal โดยจัดทำแปลงสาธิตในโครงการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในครอบครัว และให้ความรู้ การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับประชาชนผู้สนใจ พร้อมคัดทรัพย์ บ้านเดี่ยว และที่ดินเปล่า ที่สามารถทำเป็นบ้านสวนสุขใจ จำนวนกว่า 3,500 รายการ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ