เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘AIA Sharing A Life’ ปีที่ 8 มอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม 20 แห่งทั่วประเทศสู้วิกฤตโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘AIA Sharing A Life’ หรือ ‘วันทำดีร่วมกัน’ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ภายใต้ธีม ‘สู้วิกฤตโควิด-19’ เพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจที่ได้รับจากคนไทยในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ เดินหน้าผนึกกำลังพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตร่วมกันทำความดีตอบแทนคืนสู่สังคมในช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงทวีความรุนแรงและมีอัตราผู้ติดเชื้อที่ต้องเร่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลสนามเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

โดย เอไอเอ ประเทศไทย ขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังสำคัญให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสนาม 20 แห่งทั่วประเทศ สำหรับนำไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่ผ่านมาโครงการ AIA Sharing A Life ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องในการเปิดโอกาสให้พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดีตอบแทนคืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละปีภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปีที่ท้าทายที่สุดอีกปีหนึ่งนี้ ทำให้เราไม่สามารถมารวมตัวเพื่อร่วมทำความดีพร้อมกันได้

ผมในนามตัวแทนของครอบครัวชาวเอไอเอ ประเทศไทยทุกคน ตระหนักดีถึงผลกระทบอันรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พร้อมกันนี้พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ด้วยกายและใจที่แข็งแรง ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังแก่โรงพยาบาลสนามจำนวน 20 แห่งทั่วประเทศไทย ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 เหมือนกับที่เอไอเอได้อยู่เคียงข้างคนไทยและร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นมาตลอดระยะเวลา 83 ปี”

โครงการ ‘AIA Sharing A Life สู้วิกฤตโควิด-19’ ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัย นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสนาม ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวน 20 แห่งใน 20 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลสนามดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 2. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 3. โรงพยาบาลนครพิงค์
 4. โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
 5. เทศบาลเมืองนครสวรรค์
 6. โรงพยาบาลพิจิตร
 7. โรงพยาบาลแม่สอด
 8. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
 9. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
 10. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 11. โรงพยาบาลนครปฐม
 12. โรงพยาบาลราชบุรี
 13. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 14. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 15. สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี
 16. โรงพยาบาลสนามหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 18. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 19. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 20. โรงพยาบาลพระปกเกล้า